Zelená vízia

Budúcnosť patrí LED osvetleniu.

Jednou najzákladnejšou potrebou súčasnosti je elektrina. Ani si to neuvedomujeme, ale akonáhle sa zotmie,
automaticky siahame na vypínač a zapíname svetlo. Umožňuje nám to ten geniálny  vynález – žiarovka.

V tisíckach domácností, na pracoviskách, továrniach i samotných uliciach sa nachádza množstvo rôznorodých
osvetlení. Väčšina ľudí však dodnes nevie, že žiarovky, ktoré sa bežne v domácnosti používajú, sú pre životné
prostredie škodlivé.
Obsahujú ťažké kovy a toxické plyny. Keď si uvedomíme, koľko tisíc, desaťtisíc, či stotisíc sa ich používa je priam
hrozivá myšlienka, aké množstvo škodlivín vyprodukujú po skončení svojej funkčnosti v odpade.

O to urgentnejšia je preto požiadavka využívať nezávadné energie, vrátane samotných svetelných zdrojov. A práve
LED osvetlenie je tým ideálnym riešením. Okrem toho, že šetrí až 80 % energie, neobsahuje žiadne toxické
plyny.
Veľmi dôležitý aspekt, na ktorý sa v poslednom čase čoraz viac poukazuje a vyžaduje si aj pozornosť na politickej scéne, je únik CO2 a skleníkových plynov do ovzdušia. V tomto smere  tiež celkom jasne dominuje LED osvetlenie, ktoré prináša enormný ekologický prínos práve k zníženiu CO2 v ovzduší.
Ide naozaj o  vysokoefektívny svetelný zdroj, ktorý má extrémne dlhú životnosť, nízku spotrebu a všetky jeho komponenty sú recyklovateľné. LED osvetlenie  sa tak jednoznačne stáva budúcnosťou vo svietení na celom svete.

Produkty: